Medlemskap

Har du ett brinnande intresse för sportvagnar är Växjö Sportvagnsklubb rätt klubb för dej!

För att bli medlem så fyller du i medlemskapansökan här nedan.

Medlemsavgift: 300:- för enskild medlem eller 350:- för familjemedlemskap

Bankgironr: 5124-8581

Utdrag ur stadgarna:

Inriktningen skall vara att främja intresset för sportvagnar samt bereda medlemmarna möjlighet att utöva och vidareutveckla detta intresse. Klubbens styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare samt två ledamöter. Årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Stadgeändring och medlemsavgift bestämmes vid årsmötet. Grundkravet för medlemskap i klubben är att antingen inneha en sportvagn eller att aktivt visa sitt intresse för sportvagnar.

Subscribe

* indicates required
Medlemskap *

Genom att klicka i ”Kontakt via epost” nedan tillåter du att vi håller kontakt med dig via epost. Genom att klicka i ”Bilder och sociala medier” tillåter du att vi vid medlemsträffar kan ta bilder där din bil eller du/familjemedlemmar förekommer och att dessa bilder senare kan kommas att användas för att marknadsföra vår förening.

Du kan avregistera dig från detta medlemskap när du vill. För mer information om vår dataskyddspolicy, se vår hemsida.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.