Har du ett brinnande intresse för sportvagnar är Växjö Sportvagnsklubb rätt klubb för dej!

För att bli medlem så fyller du i medlemskapansökan till Växjö Sportvagnsklubb och skickar den sedan oss på: info@vsvk.nu

Medlemsavgift: 300:-

(eller 350:- för familjemedlemskap)

Bankgironr: 5124-8581

 

Utdrag ur stadgarna:

Inriktningen skall vara att främja intresset för sportvagnar samt bereda medlemmarna möjlighet att utöva och vidareutveckla detta intresse. Klubbens styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare samt två ledamöter. Årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Stadgeändring och medlemsavgift bestämmes vid årsmötet. Grundkravet för medlemskap i klubben är att antingen inneha en sportvagn eller att aktivt visa sitt intresse för sportvagnar.

 

Har du ett brinnande intresse för sportbilar?