Kontakt

Ordförande Johan Borg
070-636 18 04

Vice Ordförande och tävlingsledare Björn Karlsson
070 – 299 90 99

Sekreterare Per Erik Hulthén
070-524 02 75

Regalieansvarig Thomas Bring
073-521 69 69

Kassör och medlemsansvarig Krister Lindgren
073-903 22 62

Olof Borg
Vice tävlingsledare ansvarig för lots

David Wärn
Klubbmästare

Jesper Urdén
Hemsida och IT