Kallelse till årsmöte

 

DAGS FÖR ÅRSMÖTE

Växjö Sportvagnsklubbs medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 21 mars 2015 kl 19.00 i Smålandsgymnasiet, Regementsgatan 9, Växjö. Smålandsgymnasiet ligger vid de gamla lokstallarna.

Det är samma plats som vi var på förra året.

Vi märker ut entrén med ett par marschaller.

 

Mat och dryck serveras samt trevlig samvaro för endast 200 riksdaler, resten står klubben för. Ta gärna med din partner.

Anmälan sker samtidigt med att ni betalar in 200 kr per person till vårt postgiro 966846-8 senast fredagen 13 mars.

Då skolan har spriträttigheter får vi inte ta med egna starka drycker men det finns att köpa i baren för de som vill.

 

Motioner skall vara inlämnade senast fredagen 6 mars, medlemsavgiften måste vara betald om motionen skall vara giltig.

För att få rösta måste du också ha betalat medlemsavgiften.

 

De som vet med sig att få pris i Smålandscupen måste anmäla det till Johan Borg senast måndagen 9 mars. Priser utgår endast till de som kommer till årsmötet.

Resultatlistan finns på vår hemsida, www.vsvk.nu.

E-mail: jmwborg@gmail.com  

 

Välkomna till en trevlig kväll!

Styrelsen i Växjö Sportvagnsklubb

 

 Årsmöte 2015 Växjö Sportvagnsklubb.

    Föredragningslista.

 1. MÖTETS ÖPPNANDE
 2. VAL AV ORDFÖRANDE VID MÖTET
 3. VAL AV SEKRETERARE VID MÖTET
 4. VAL AV 2 JUSTERINGSMÄN
 5. ÄR ÅRSMÖTET LAGA UTLYST
 6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
 7. ÅRETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
 8. KASSARAPPORT
 9. ÅRETS REVISIONSBERÄTTELSE
 10. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
 11. MEDLEMSAVGIFTSAVGIFT 2016
 12. VAL AV 2015 ÅRS LEDARMÖTER

       Avgående:

        Stefan Svensson

        Björn Karlsson

        Lena Davidsson

        Ulf Danielson

 1. VAL AV REVISORER

       Avgående:

       Kerstin Johansson

       Gunilla Johansson

 1. VAL AV VALBEREDNING

      Avgående:

       Christer Almqvist

       Torbjörn Svensson

 1. INKOMNA MOTIONER
 2. INFORMATION FRÅN STYRELSEN
 3. ÖVRIGA FRÅGOR
 4. MÖTETS AVSLUTANDE

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *