VSVK.JUL2014.

Vi tackar för ett fantastiskt sportvagnsår.

Väl möt 2015.